top of page

"Foreningen Valdemar"

Foreningens fulde navn er ”Valdemar” Kulturhistorisk Forening & Forlag

”Valdemars” formål er at samle og udgive eller viderebringe historisk materiale om Karlslunde og omegn gennem de til enhver tid bedst egnede medier til formålet.

Den lokalhistoriske forening for Karlslunde har navnet ”Valdemar”. Foreningen tæller 120-130 medlemmer og har fået navn efter førstelærer Valdemar Mortensen, der udgav den første bog om Karlslundes historie.
Foreningen holder forskellige arrangementer i løbet af året med stor tilslutning. Det kan være foredrag, beretninger med billeder fra Karlslunde gennem tiderne, byvandringer, slægtsforskning og andre arrangementer af lokalhistorisk interesse.
Desuden udgiver foreningen bøger om Karlslunde og de mange interessante historier om lokalsamfundet samt en kalender med billeder fra lokalmiljøet.
”Valdemars” formål er at samle og udgive eller viderebringe historisk materiale om Karlslunde og omegn gennem de til enhver tid bedst egnede medier til formålet.

 

bottom of page