top of page

Hvorfor hedder vi Valdemar?

Af Erling Rydahl, tidligere formand for ”Foreningen

Redaktionen af 'de røde bøger' om Karlslunde. Fra venstre er det Jørgen Møllgaard Olsen, Erling Rydahl, Hans Kjeldal Olsen, Lars Balster Pedersen og Birger Kaae Petersen

Valdemar”

Valdemar? Det er da et mærkeligt navn til en forening og forlag, har jeg hørt flere sige!!! Så et par ord om, hvorfor det hedder sådan.

I 1902 kom en lærer til Karlslunde Skole, ansat som førstelærer. Han hed Valdemar Mortensen var født blandt skolefolk på Jonstrup Seminarum i 1870 og blev altså selv lærer herfra, da han var 20 år. Han havde før han kom til Karlslunde været huslærer på Knuthenborg, lærer i Thorkildstrup og Hillerød.

Han blev utrolig interesseret i egnens historie, og når han ikke underviste, var han i gang med sine historiske sysler – om stenalderfund, om kirkens historie, oldermandslauget osv.

Det var ham der fik rejst Venderstenen ved Karlslunde Strand i 1925 med inskriptionen: ”Svend Grathe og Radulf slog Venderne ved Kalfslunde 1153”. Han var altid i gang med lokalhistorien. Det er lidt utroligt at han også fik tid til at undervise og få 5-6 børn! Han skrev en masse og holdt foredrag, (en række af hans manuskripter findes her på arkivet). Han kom i bestyrelsen af Historisk Samfund og var med til at stifte Roskilde Museum. En travl herre.

Men han fik også tid til at skrive en bog:

Karlslunde Sogn 1. udgave udkom i 1939 på Flensborgs Forlag i Roskilde og var trykt i Roskilde Tidendes Bogtrykkeri.

Mortensen havde i marts 1938 søgt sognerådet om tilskud til udgivelsen, men havde fået nej. Mortensen skriver i sit forord hvordan det alligevel lykkedes at få udgivet bogen:

“Jeg takker de Beboere i Karlslunde, der har vist deres Interesse for Arbejdet ved paa forhaand at give et Bidrag til dets Fremkost; og jeg takker Bestyrelsen for Justitsraad M.W. Gjøes Legat for den mig tilståede Støtte, hvorved Bestyrelsen atter har vist sin aldrig svigtende Interesse for Godsets gamle sogne”. Bogen var den første historiebog her på egnen. (Greve-Kildebrønde fik sin historiebog i 1967).

I 1934 udgav han bogen ”Bodil Mikkelsdatter”, der omhandler en ung pige i midten af 1600-tallet, der blev præstefrue i Karlslunde og ”fulgte” med embedet på tre på hinanden følgende præster.

Men fra begyndelsen af 60’erne skete der jo helt vildt meget i Karlslunde-Karlstrup Kommune. Så vi var nogle mennesker, der indbød til et møde i efteråret 1997 på Skolen. Der kom en 20 - 25 Karlslundere, og vi blev enige om, at Mortensens bog trængte til en fortsættelse. Der blev dannet forskellige arbejdsgrupper og en organisationsgruppe på 5, som skulle holde styr på slagets gang. Nogle blev udstyret med en båndoptager og lavede person-interview - som andre skulle skrive ind på computer. Andre gik på jagt efter gamle billeder, blandt andet her i arkivet, hvor der heldigvis allerede fandtes mange billeder og stor hjælpsomhed (jeg kan nævne, at af de ca. 100 billeder der er i bogen, er de ca. 60 her fra arkivet) Andre kørte til Lokalarkivet i Roskilde for at samle Karlslunde-stof i Roskilde Tidende og Roskilde Dagblad, årgangene 1935-70. Også bladene Køge Bugt og Sydkysten bidrog, men var ikke dengang samlet årgangsvis.

Organisationsgruppen fortsatte senere som redaktionsgruppe.

Der var samlet en masse meget forskelligt materiale ind, som skulle sorteres, redigeres og skrives sammen.

Omsider: 5 år efter mødet på skolen, i november 2002, kunne vi præsentere den færdige bog: Karlslunde 1935-70

I september 2002 stiftede vi 5 i redaktionen så ”Valdemar”

Forening og Forlag, som er med momsregnskab, revisor og det hele. Og hvem er forlaget så opkaldt efter? Rigtig gættet:

Førstelærer Valdemar Mortensen. I taknemmelighed over det arbejde han havde lavet før os. Han havde ene mand præsteret et kæmpearbejde, som vi jo egentlig bare førte videre….

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page